Podmínky pro uživatelský účet

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (včetně zvláštní kategorie osobních údajů) za účelem provozování uživatelského účtu registrovaného zákazníka internetové Lékárny AGEL. Uživatelský účet mně umožňuje provádět objednávání zboží a přistupovat k historii mých objednávek. Za tímto účelem budou zpracovávány mimo jiné moje osobní údaje uvedené v registračním formuláři zákazníka internetové Lékárny AGEL (https://www.lekarnaagel.cz/) a údaje, které vyplynou z využívání uživatelského účtu a následné analýzy - zejména historie objednávek (například datum a číslo objednávky, název zakoupených, jejich identifikace, množství a cenové údaje), nákupní zvyklosti a údaje vypovídající o Vašem zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů).

 

Svůj souhlas uděluji na dobu trvání mé registrace v internetové Lékárně AGEL, přičemž tento souhlas automaticky zaniká, pokud nevyužiji svůj uživatelský účet k vytvoření platné objednávky po dobu delší než 3 roky od posledního nákupu nebo od vytvoření uživatelského účtu nebo pokud svůj souhlas odvolám. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat podáním písemné žádosti u Správce e-mailem (dpo@rph.agel.cz) nebo poštou na adresu sídla Správce. Jsem si vědom/a, že odvoláním souhlasu bude můj uživatelský účet bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odvolání souhlasu zrušen a jeho zrušení mi bude potvrzeno na mou e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost Repharm a.s., IČO: 25319141, se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2805, web: https://lekarna.agel.cz (dále „Správce"). Příjemci osobních údajů mohou být osoby v rámci Skupiny AGEL a Správcem pověření zpracovatelé, kterými jsou například poskytovatelé IT služeb. Aktuální seznam příjemců a zpracovatelů můžete najít v Zásadách zpracování osobních údajů umístěných na internetových stránkách https://lekarna.agel.cz . Vaše osobní údaje nebudou předmětem předávání do zemí mimo EU ani nebudou zveřejňovány. V rámci zpracování osobních údajů bude docházet k manuálnímu i automatizovanému zpracování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. Toto profilování pro Vás nemá právní nebo obdobně významné účinky. Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů máte k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů umístěných na internetových stránkách Správce https://lekarna.agel.cz. Zde jsou uvedeny i další účely, ke kterým mohou být Vaše osobní údaje námi zpracovávány, a to i bez Vašeho souhlasu.

 

Máte právo od nás jako Správce požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům a k informacím souvisejícím s jejich zpracováním. Máte právo požadovat opravu nebo výmaz nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů. Máte právo požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci a právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, můžete nás jako Správce kontaktovat e-mailem (dpo@rph.agel.cz), poštou, obracet se můžete také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@agel.cz, tel. +420 601 366 760.

 

Proč nakupovat u nás?
Doprava zdarma
nad 1500 Kč
Garance nízkých cen
Široká nabídka z více,
než 15 000 produktů
Newsletter
Nechejte si pravidelně zasílat
akční nabídky a informace
z oblasti zdravého životního
stylu.

 
Navigace
Úvod O nás Kontakt
Rychlý kontakt
Lékárna AGEL
Masarykovo náměstí 37/20
702 00 Ostrava
tel.: 722 925 263
mob.: 720 045 266
info@lekarnaagel.cz https://www.lekarnaagel.cz